Trade name: GALA BOROVIC 

Phone number: +381638660497

Email: info@galaborovic.com

Physical address: Gala Borović pr radnja za proizvodnju i dizajniranje odeće GALA BOROVIĆ, Radoslava Grujića 3011000 Beograd, Serbia

VAT number: 112003356

Trade number: 65803232